Den första stormen

Skrivet av Marcus

English version below.

Ännu en av våra 60 semesterveckor har passerat. Passera gjorde även det dåliga vädret, så det var åter sol när vi i måndags gick över Ijselmeers södra halva in till Amsterdam. Kan ni gissa från vilket håll den lilla vind som var kom ifrån? Men vi börjar bli vana nu. Hur ska det bli när vi lämnar kanalerna och ska ut på havet igen?

Infarten till Amsterdam var rätt tråkig. Vi hamnar vid en bro där vi lägger oss som andra båt och väntar, och när den går upp så väller det ut båtar från andra hållet. Vi blir omkörda av en hel hög motorbåtar som inte behöver vänta lika länge på brons uppväg innan de kan gå igenom, och när vi ser slussen tycker vi allt att det ser fullt ut. Vi går in på väntplatsen, men ganska snart kommer det en slussvakt och vinkar in oss. Finns det hjärterum så… Vi knyts fast mellan två andra båtar, och har inte mycket mer än en meter mellan aktern och slussporten bakom oss. Spännande…

Organiserat slusskaos på väg in till Amsterdam

Organiserat slusskaos på väg in till Amsterdam

På andra sidan slussen är det bara rakt fram på floden Ij in mot staden. När jag var här med båt senast så hade vi lagt till i en liten mysig båtklubb, Aeolus, nära centralstationen, och vi chansar på att gå in på samma ställe. Tyvärr visar det sig att vi är för långa, och med inte mycket mer än ett par centimeters marginal mellan utombordaren och en stor motorbåt lyckas vi vända och komma ut igen. Nästa gång vi hamnar i en sån situation ska jag nog backa i stället…
Nästa marina som ligger centralt är Sixhaven, men när vi kommer in mellan pirarmarna är här överfullt och det är knapt att vi har plats att ens ligga still i inloppet. Vi backar ut och fortsätter till den relativt nybyggda Amsterdam Marina längre bort från centrum. Superfräsch marina och det är bara en kvart med gratisfärja in till centralstationen. Lite dyrare (26€), men vatten, el och de hittills fräschaste duscharna ingår.

Efter en välbehövlig dusch strosar jag på vår brygga och blir ganska så paff när jag ser Saloma glida förbi! Glatt vinkar jag in dem till grannbryggan, och här sitter vi snart alla fyra (jag, Emelie, June och Lennart) med en drink i handen. Så när Emelies föräldrar, Anna-Lena och Thomas, dyker upp är det inte vår båt de får besöka först.

Dagen efter ligger vi kvar och ”gör Amsterdam”. Underbart högsommarväder gör att det blir en hel del fika- och ölstopp i skuggan på diverse uteserveringar. Otroligt mysig stad, men i jämförelse med de andra städer vi varit i blir det nästan för stort och svårgreppbart. Så vi ger upp framåt eftermiddagen och äter middag på båten. När vi får höra från Lennart på Saloma att det är mysigt att gå vägen via Haarlem men att det kan vara trångt med platser så ändrar vi våra planer och planerar att gå upp tidigt. Lennart som ville ha hjälp av någon som fick plats i ett litet utrymme med att byta en genomföring blir därför väckt i sin hängmatta när jag inser att jag inte hinner hjälpa honom dagen efter. Efter en hel del svett i det lilla utrymmet är de nya genomföringarna på plats lagom tills dagsljuset sinar. Vi får en flaska bubbel och skottskt flaskvatten (Laphroaig) som tack för hjälpen, och det blir en hastig kopp te tillsammans i vår sittbrunn innan vi kryper till sängs. Hoppas att vi ses igen, även om det kanske inte är så sannolikt då vi inte ska göra samma runda. Tack igen för sällskap och dryck, och lycka till framöver!

Gulligt i Amsterdam

Gulligt i Amsterdam

Vätskepaus i den supermysiga stadsdelen Jordaan

Vätskepaus i den supermysiga stadsdelen Jordaan

Lennart, June, Thomas och Anna-Lena i Emmas sittbrunn

Lennart, June, Thomas och Anna-Lena i Emmas sittbrunn

Planeringen fungerar dagen efter och vi kommer i tid till vår järnvägsbro. Lite oklart vad som gäller när vi kommer fram till staden Haarlem (inte den i USA), men som tur är pratar de engelska på kanalkontoret vid första bron, och vi får en karta med vart man kan lägga till. Vi får en fin plats vid en brygga bara ett par minuter från stora torget. Det blir mumsig mat på en supertrevlig irländsk pub, besök i en fantastisk kyrka och en öl på torget innan vi kraschar med en varsin bok i sittbrunnen.

Fish n'chips, Guinnessgryta och Murphys Red

Fish n’chips, Guinnessgryta och Murphys Red

Bra bryggplats i Haarlem

Bra bryggplats i Haarlem

I torsdags konstaterade vi att vi inte kunde nederländska tillräckligt bra för att kunna planera broarna dagen efter och tar därför en lugn start på dagen och bestämmer oss för att vi kommer så långt som vi kommer. Rätt skönt med sådana dagar. Men det visar sig att vi tajmar den enda järnvägsbron (som har få och bestämda tider) helt perfekt. Lite kaos med en liten lokal båt när alla som samlats ihop inför öppningen skulle igenom, men som så mycket annat löste det sig bra ändå. Vi kommer in till staden Alphen ann den Rijn och tycker det käns som ett lagom stopp. Vi hamnar i utkanten på en gratis kaj, men det finns ingen marina och ont om platser markerade i stan, så när vi såg en ledig plats vågade vi inte leta efter bättre. Blir ändå en trevlig eftermiddag och kväll med grillad kyckling, och vi får tips från skottarna i båten bakom om en fin kanalsträcka när vi kommer till Skottland.

Grillning i Alphen aan den Reijn

Grillning i Alphen aan den Reijn

DSCF1830 DSCF1839 DSCF1842 DSCF1848 DSCF1858

I går hade vi lite samma bromentalitet, och trots att vi misstajmar två broar med glesa öppningstider hinner vi ändå preciiiiiis med järnvägsbrons öppning innan Gouda och slipper vänta i två timmar fem minuters väg från marinan. Eller, ja, marina… En båtklubb i en liten trång sidokanal där vi hamnar utanpå en jättefin bogserbåt från 1892. Vi som trodde det var i princip fullt när vi kom hit blir förvånade när det hela eftermiddagen kommer in fler och fler båtar som alla får plats på något vis. Nu är det nästan mer båtar än kanal…

DSCF1880 DSCF1875

Strax efter att vi lagt till får jag ett telefonsamtal från mina gamla klasskompisar Krille och David. ”Vi sitter på donken utanför Gouda, är ni i närheten?”. Snart sitter de i vår sittrbunn nån timme innan de åker vidare mot Amsterdam. Kul att ni kom förbi :-)

Roadtripsbesök

Roadtripsbesök

På kvällen fräshar vi upp oss och går in till stan för restaurangbesök sista kvällen tillsammans med Emelies föräldrar. För den här gången, de ska hälsa på i Karibien också. Restaurangerna verkar mest koncentrerade till stora torget, men verkar alla väldigt turistiga. Vi hamnar till slut på ett ställe två gator bort vid en mindre kanal, som först verkar lite sådär men snart visar sig vara den bästa maten hittills! Så kommer ni till Gouda, käka på Kamphuisen! Förhoppningsvis har polisen då fått tag på den töntiga killen som körde 20 varv runt restaurangens kvarter i sin Ford Focus med både rutan och ryggstödet nere och hipphoppen skvalande från stereon…

Idag blåser det enligt prognosen 49 knop i byarna (ca 25 m/s) och det ösregnar, så vi ligger kvar här. Innan det brakade loss så fick vi en till båt liggandes utanpå oss. Skönt att vi har en stadig förtöjning, och vi kan ju inte komma så långt om något skulle släppa. Synd att internet inte räcker ända ut på bryggan bara.

Om en liten stund kommer Anna-Lena och Thomas ta tåget tillbaka till Amsterdam, så då blir vi ensamma igen. Kommer nog bli lite tomt efter alla besök vi haft på sistone. Nu är det bara ett par planerade stopp till inne på skyddade vatten, så snart kommer väderfilerna att börja ta allt mer tid av våran vardag för att hitta ett bra väderfönster att ge oss ut till havs igen.

—-

The First Storm

Written by Marcus

Another one of our 60 holiday weeks has passed. Also the rough weather did pass, so it was once again sunshine when we on Monday made the short crossing over the southern part of Ijselmeer to Amsterdam. Can you guess what direction the little bit of wind that was came from? But we are getting used to it now. How will it be when we leave the comfort of the canals to sail the sea again?

The entry to Amsterdam was rather dull. We end up by a bridge where we position ourselves as second in que and wait. As it opens a flood of yachts comes through from the other side. We get passed by a heap of motorboats who does not need to wait as long for the bridge to open before going through, and when we get to the lock on the other side we think it is too full for us and we go to the waiting area instead. But soon a lockmaster is waving us in to the lock and we are tied up alongside two other boats with less then a metre between our transom and the lock door behind us. Exciting…

On the other side it is just straight ahead on the river towards the city. When I was here last on a boat we had tied up in a small but nice boat club, Aeolus, close to the central station and we took a chance on the same place. Unfortunately it we were too long, and with just a few centimetres between our dinghy engine and an even larger motor yacht we manage to turn Emma around and head out again. Next time we are in a similar situation I’ll probably revers all the way out instead…
The next marina that is close to the city centre is Sixhaven, but as we pass through the piers we see that it is very crowded and we are having trouble to just keep still in the entrance. We reverse out and continue to the quite new Amsterdam Marina a bit further down (or perhaps up) the river. A very tidy modern marina and it is just a 15 minute free ferry ride to the central station. A bit more expensive (26€), but water, electricity and the so far nicest showers are included.

After a well needed shower I strole along our jetty and get rather stunned when I see Saloma glide past! With a big smile I wave them in to the neighboring jetty, and soon we are all four (me, Emelie, June and Lennart) sitting in their cockpit with a drink in hand. So when Emelies parents, Anna-Lena and Thomas, arrive it is not our boat they visit first.

The day after we leave Emma in the marina and ”do Amsterdam”. Wonderful summer weather calls for lots of coffee- and beer stops in the shade of different cafés and restaurants. Increadibly nice town, but compared to the other Dutch towns we have visited it seems almost too large and ungraspable. So towards the afternoon we give up and head back for a dinner onboard. When we hear from Lennart the the route past Haarlem is nice, but that it gets crowded quickly, we change our plans to leave early the next day. Lennart wanted help by someone smaller than himself to change two through-hulls (?) is therefor soon woken up in his newly purchased hammock when I realize we wont have time to help them the day after. After lots of sweat in the tiny space the new through hulls are in place just as daylight is fading away. We get a bottle of bubbly and Scottish bottled water (Laphroaig) as a thanks for the help, and after a quick cup of tea all together in our cockpit before we go to bed. Hopefully we’ll meet again, even if it might not be probable since we are doing different routes. Thanks again for company and beverages, and good luck in the future!

The planning pays of the day after and we arrive in time to our railway bridge. It is a bit unclear what we are supposed to do when we arrive to Haarlem (not in the USA), but luckily the staff in the canal office by the first bridge speaks English and we get a map with all the mooring spots. We get a nice place along side a jetty only a few minutes walk away from the central square. We get a tasty meal on a super nice Irish pub, visit an amazing church and get a beer on the square before we crash with a book in hand in the cockpit.

On Thursday we realized that we don’t know Dutch well enough to be able to plan for the openings of the bridges we were going to pass through and decide the we will take a slow morning and just go as long as we can. Nice with that sort of days as well. But as it turned out we manage to time the only railway bridge (which has few opening times) perfectly. A bit chaotic with a small local boat when all waiting boats tried to push through at the same time, but as with most things it turned out all right anyway. We get to the town Alphen aan den Rijn and feel that it’s been a long enough trip for the day. We end up on a free quay in the outskirts of town, but there is no marina and few moorings marked on our chart closer to town so we did not dare to pass a free spot to look for something better. Still it turned into a nice afternoon with chicken on the barbecue and tips from the Scotts in the boat behind us for a nice stretch of canal when we are going back home through Scotland.

Yesterday we had the same bridge mentality, and despite miss-timing two bridges with sparse opening times we still juuuust squeeze through the last railway bridge before Gouda and don’t need to wait two hours for the next opening just five minutes away from the marina. Well, marina… A boat club in a narrow side canal where we tie up along side a beautiful tugboat from 1892. We thought the place was more or less full when we arrived, so we get very surprised as boat after boat arrive all afternoon and all seem to get room somehow.

Soon after arriving I get a phone call from two friends from university, Krille and David. ”We are sitting at McDonalds outside Gouda, are you close by?”. Soon they are sitting in our cockpit a few hours before they continue on to Amsterdam. Great fun that you stopped by :-)

In the evening we freshen up and head to town for a restaurant meal the last evening with Emelies parents. For now, since they are visiting us in the Caribbean as well. The restaurants in Gouda seemed to be mostly concentrated to the central square, and all seemed rather touristy. Eventually we end up in a place two streets over by a small canal, which at first seems a bit so so but turned out to be the best meal so far! So if you come to Gouda, eat at Kamphuisen! Hopefully by then the police has caught the dorky guy driving 20 laps around the block of the restaurant in his Ford Focus with the window and drivers seat lowered and hipphopp flooding from the stereo…

According to the forecast it is today gusting 49 knots and the rain is pouring down, so we decided to stay put. Before the weather really started we got another boat outside us. Nice to have a sturdy boat to tie to, and we can’t really get anywhere if the moorings snap. Too bad the wifi does not reach all the way to the boat.

5 tankar om “Den första stormen

 1. Erik Riddervold Sandberg

  Riktigt kul att följa er på bloggen och se att seglatsen alltid går med ett leende på läpparna! Amsterdam är ju en riktigt mysig stad visar det sig :). Ta hand om er!

 2. Tina Kockum

  Det låter så spännande o roligt med alla äventyr! Tänker på er jättemycket! Lycka till med väder o vind!
  Kramar Tina o Christer

 3. Elisabeth Norberg

  Så härligt och vackert det ser ut, man blir riktigt sugen att åka till NL. Och impad hur ni klarar alla strapatser! Ser fram emot nästa uppdatering.