Nederländerna

Skrivet av Marcus

English version below

Groningen visade sig vara en mycket fin och trevlig stad. Både på torsdagen vi kom och fredagen fanns det en stor marknad med massor av grönsaker, fisk, ost och andra godsaker. Den gamla stadskärnan inramades av den kanal vi sedan skulle gå, och det var tillräckligt mycket folk för att staden skulle kännas levande men inte så många att det blev trångt.

Första kvällen hamnade vi i samspråk med en brittisk båtgranne som skulle till Danmark i år och till Sverige nästa. Slutade med att vi tog fördrinken i deras sittbrunn och markerade guldkorn i deras svenska guidebok.

Efter midnatt kom så våra första gäster, Linnea och Tomas. Med andra ord blev det lite sovmorgon innan vi strosade en kortis på stan, käkade pommes på marknaden och handlade lite middagsmat innan vi gav oss av. Det blev en mysig färd genom Groningen under dess 17 broar i strålande solsken. Det blev en liten karavan som gick, så ibland var det lite väl trångt att försöka hålla båten stilla mellan två broar med studenter i kajaker och lokalbor i småbåtar som också ville få plats.

Full koncentration mellan broarna i Groningen

Full koncentration mellan broarna i Groningen

Karavan av båtar

Karavan av båtar

Vi kom så slutligen igenom hela staden innan de stängde för eftermiddagens rusningstrafik. Strax därpå kom vi till en sluss, och när jag skulle lägga i backen för att bromsa så hände ingenting. Propellern var borta igen… Det blev till att bromsa så gått det gick med tampar och hoppas att skrovet inte skulle ta allt för mycket skada när vi gick in i slussväggen. Sedan fick vi åka upp och ner ett par gånger i slussen medan slussvakterna redde ut hur de skulle få ut svenskarna från deras arbetsplats. Vi lyckades så småningom med hjälp av en liten motorbåt bli bogserade ut till väntplatsen utanför slussen. Här spenderade vi lördagskvällen med samtal till Sverige, kall tröstöl i solen och en efter omständigheterna trevlig afton med vårt sällskap.

Så nära och så otillgänglig...

Så nära och så otillgänglig…

Dagen efter kom Peter från det lokala varvet, No Limit Ships, och bogserade oss tillbaka genom den sista bron och in i marinan norr om Groningen. Här blev vi liggandes i två dagar, tog emot vår nästa gäst Erik, och såg mer av Groningen medan Peter fixade en ny propeller åt oss.

Peter till vår undsättning

Peter till vår undsättning

Trång passage in till marinan

Trång passage in till marinan

På tisdagen dök Peter upp efter lunch med en propeller, och med hjälp av den dykutrustning vi hade hoppats slippa använda till sådant här fick, han den på plats. Vi höll ett snabbt skeppsråd och beslutar oss för att gå vidare i kanalerna för att på första bästa plats ta upp båten för att kontrollera drevet. Vi hade hoppats på att kunna ta oss ända till marinan med båtlyften, men en tjurig brovakt ville gå hem tre minuter för tidigt (GPSen har exakt tid…), så vi fick vackert stanna i Zoutkamp. Det blev rätt bra ändå. Det tog inte mer än en timme att se byn och den lokala fish n’ chipsen var god, så tajmingen var bra.

20150714_133747

 

20150714_172705 20150714_203624

På onsdagen tog vi oss den sista timmen till det varv som Peter tagit kontakt med åt oss. Tyvärr visade det sig att deras lift var upptagen av en katamaran som hade hål i skrovet, så vi gick vidare till nästa. Här kom Tomas på att han glömt sin jacka i Zoutkamp, så medan vi lyfter båten cyklar han tillbaka för att hämta den. Stärkta av att själva ha kontrollerat propellerpåsättningen och med komplett garderob glider vi vidare mot kvällens stopp; Dokkum. Det visar sig vara en riktig pärla! Tyvärr kommer vi fram lagom till museets stängning (kan rekommendera en googling på konstnären Marius van Dokkum), men efter en strosning genom stan följd av middag på båten komplett med ljus i kakan för att fira Tomas födelsedag och ett parti Plump (och kanske en öl eller två…) gav vi oss ut på stan igen. Den sömniga staden var nog inte riktigt beredd på Svenska Vikingar, men vi lyckas ändå på något sätt hamna med ett gäng lokala ungdomar på en uteservering. Här får vi lära oss att det finns ett språk som heter Frisiska och att det vi trodde var söta små hjärtan i den lokala flaggan egentligen symboliserar näckrosblad.

20150715_120510 20150715_170129 20150715_214226 20150716_130855

Dagen efter skulle Linnea och Tomas flyga hem. Vi släpper av dem i Leeuwarden, om än lite utanför stan. Jätteroligt att ni följde med en bit, och hade trevligt trots propellerstrulet!

Leeuwarden var nog första gången som vi kände att det var jobbigt med en stor segelbåt. Stadskärnan verkade mysig, men alla tilläggningsplatser var antingen grunda eller hade stora träd som hängde ut över kanalkanten. Så när vi släppt av våra hemvändare fortsätter vi bara så långt vi hinner och hamnar nära sängdags på en marina/varv strax utanför staden Grou/Grouw.

Fredagen tänkte vi använda för att ta oss hela vägen till staden Enkhuizen, men nästan kuling på Ijselmeer gör att vi i stället väljer att lägga till i Lemmer. Det visar sig också vara en väldigt mysig stad, även om man nog egentligen borde ha lagt till innan man slussade ut på Ijselmeer. Men det var inte så farligt att gå tio minuter för att få en kall öl vid kanalkanten, och varvet vi låg på visade sig tillverka Marieholm båtar! Man blev nästa lite sugen på en sprillans ny Marieholm 33:a (grundpris 180 000€), eller varför inte en 49:a (grundpris 699 000€)!

20150717_165450

Även om vindarna avtagit något så var det ändå 10 m/s rakt emot oss dagen efter. Om ni inte redan har förstått det så är vi inga hard core seglare, så återigen blir det att bidra till den globala uppvärmningen för att ta oss över den konstgjorda sjön Ijselmeer. Efter tips från bekanta på Oceanseglingsklubben väljer vi staden Enkhuizen på den västra stranden, och vi blev inte besvikna. Fantastiskt pitoresk stad som var gullig även utanför den mest centrala kärnan och med båtar överallt. Vi lade oss i den norra marinan, och även om det är den hittills dyraste (28€/natt) så är det ändå värde för pengarna. Erik spenderade eftermiddagen här med oss innan han tog tåget till Amsterdam för fortsatta äventyr. Kul att du var med!

20150718_205234 20150718_203959

Idag hade vi planerat att gå till Amsterdam, men vi vaknar till ösregn och vinande riggar. En snabb uppdatering av väderprognosen och vi väljer att somna om i stället. Vi har istället gjort sånt man gärna skjuter på när man har gäster (städa, tvätta etc.), men i morgon bär det av mot Nederländernas huvudstad!

 

The Netherlands

Written by Marcus

Groningen turned out to be a very nice and pleasant town. There was a large square market open on both the Thursday and Friday, filled with vegetables, fish cheeses and other goodies. The old town was framed by the canal we would later travel on, and there was enough people to make it feel alive, but not so many that it would feel crowded. We also came to converse with our British neighbours who were heading for Denmark this year, and planned to go to Sweden next year. We ended up having our pre-dinner drinks in their cockpit, marking nice spots in their Swedish guidebook.

Our first guests, Linnea and Tomas, arrived after midnight. So we had a sleep in before we strolled around town, had some chips in the market and bought some dinner ingredients before leaving. It became a nice trip under Groningen’s 17 bridges in brilliant sunshine. We became part of a small caravan of boats, so sometimes it was a bit tight when trying to keep our boat still between two bridges with students in kayaks and locals in smaller boats who also tried to fit in.

We eventually made it through the whole town before they closed the bridges during the afternoon rush hour. Soon after we came to a lock, and when I tried to put the engine in reverse to break nothing happened. The propeller was gone again… So breaking had to be done with a rope ashore and hope that the hull would not fare too badly from the sudden stop against the wall of the lock. We went up and down a few times while the traffic control tried to figure out what to do with the Swedes who were stranded in there workplace. Eventually a small passing motorboat helped towing us to the waiting area outside the lock. Here we spent our Saturday evening making phone calls to Sweden, cold comfort beer in the sun and had an after the circumstances a nice evening with our guests.

The day after Peter from a local shipyard, No Limit Ships, turned up and towed us back under the last bridge and into the marina just north of Groningen. Here we stayed for two days, welcomed our next guest Erik and visited central Groningen some more while Peter fixed a new propeller for us.

At Tuesday lunch Peter showed up with our new propeller and with the diving gear we had been borrowed from my uncle, that we had hoped not to have to use for this sort of thing, he soon got it place. We held a quick crew meeting and decided to continue the canals to lift the boat in the first place we could find with a lift to check the mounting of the propeller. We had hoped to be able to reach the marina with the lift the same evening, but a cranky bridge warden wanted to leave three minutes early (the GPS has absolute time…), so we simply had to stop for the night in Zoutkamp. Which turned out to be quite nice anyway. It didn’t take more than an hour to see the whole cute village and the local fish n’ chips was lovely.

On the Wednesday we traveled the last hour to the marina that Peter had been in contact with for us. Unfortunately their lift was now occupied by a catamaran with a hole in its hull, so we continued another hour to the next one. Here Tomas realized that he had left his jacket in Zoutkamp, so while we lift Emma out of the water he takes one of our bikes and goes back to get it. Satisfied by having checked the drive and propeller ourselves and with the wardrobe complete we continue towards our stop for the night, Dokkum. It turns out to be a real gem! Unfortunately we arrive just as the museums were closing (can recommend an internet search of the artist Marius van Dokkum), but after a stroll through town followed by dinner in the cockpit complete with a candle in the cake to celebrate Tomas’s birthday and a game of cards (and perhaps a beer or two…) we went out on the town again. The sleepy town was hardly prepared for Swedish Vikings, but we still somehow managed to end up with a group of local youths at a pub. They taught us that there is a language called Friesian and what we thought was small red harts in the regional flag actually was symbolising waterlilies.

Linnea and Tomas had tickets to fly home the next day. We dropped them of in Leeuwarden, or just outside of town. It was really great fun to have had you with us, despite the propeller malarky!

Leeuwarden was probably the first place we really felt that it was a hazle having a large sailing yacht. The city centre seemed very cosy, but all the available moorings were either too shallow or had large trees hanging over the edge of the canal. So once we had dropped of our homegoers we continued as long as we could and ended up around bedtime at a marina just outside the town of Grou/Grouw.

We planned to use the Friday to go all the way to the town Enkhuizen, but with 30 knots of wind in nose on Ijselmeer we choose to go into Lemmer instead. It turned out to also be a very cute town, even if one probably should have chosen to stop before having gone through the locks out onto Ijselmeer. But it wasn’t to hard work to walk the ten minutes to get a cold beer at the edge of the canal, and the wharf we stayed at turned out to produce Marieholm yachts (Swedish brand from the 70’s)! I almost wanted to get a brand new 33 footer (starting at 180 000€), or why not a 49 footer (starting at 699 000€)!

Even if the winds had calmed down a bit the day after it was still about 20 knots on the nose. If you haven’t already gotten the hint, we aren’t hard core sailors. So once again we contributed to gobal warming when crossing the artificial lake Ijselmeer. Another couple from the Swedish Ocean Sailing Club recommended the town Enkhuizen on the western shore, and we were not disappointed. Amazingly picturesque town that was just as cute outside the absolute centre and with boats everywhere. We stayed in the most northern marina, and even if it was the so far most expensive (28€7 night for us) it was worth the money. Erik spent the afternoon with us here before taking the train to Amsterdam for further adventures. Great fun to have had you with us!

Today we had planned to go to Amsterdam, but we wake up to pouring rain and whistling rigging. A quick update of the forecast and we choose to fall asleep again. Instead we have kept busy doing things you put of when you have guests (clean, washing clothes etc.), but tomorrow we cast of towards the capital of The Netherlands!

7 tankar om “Nederländerna

 1. Håkan o Ingela larsson

  Hej äventyrare
  Följer med intresse er odyssé som inte verkar helt odramatisk. Propellerförlust x flera måste göra färden onödigt besvärlig just nu men kanske problemet är löst nu. Måste vara fantastiskt att glida genom kanalerna och vara nära såväl båtar som bebyggelse. Vårt eget liv är ju ganska händelsefattigt i jämförelse, semester och om ett par veckor åter till jobbet. Just nu avvaktar vi det av SMHI förvarnade domedagsregnet men det är ju små problem när man är inomhus och torrskodd. God seglats tillönskas ni från Håkan o Ingela

 2. KM&S

  Typiskt med propellern (igen), men ni verkar ju ha det trevligt ändå! Ser väldigt fint ut där i städerna runt kanalerna.

 3. Jakob Engsner

  Mysigt värre!
  Misstänker att jag inte ens behöver fråga om jag med min köl kan tänkas njuta lika mycket som ni? Om jag ens kunde ta samma väg…

 4. Elisabeth Norberg

  Så fina ställen på bilderna och era kommentarer gör att man vill besöka eller t.o.m. bo där.

 5. Ann-Kristin

  Om ni väljer Mariestad istället för Marieholm finns de från 12:60 skr på Systembolaget. Fortsatt trevlig resa, jättekul att följa den.